• Integralno pšenično brašno

 • Zobene pahuljice

 • Kukuruzno brašno

 • Palenta

 • Ječmena kaša

 • Musli

 • Pahuljice od triju žitarica

 • Pinot sivi

 • Rajnski rizling

 • Traminac

  Božjakovina d.d. - poziv na Glavnu skupštinu 29. kolovoza 2022.

  Djelatnost

  Djelatnosti Božjakovine d.d. se dijele u 4 sektora: Ratarstvo, Vinogradarstvo, Prerada žitarica i Stočarstvo. Cjelokupna proizvodna djelatnost se odvija na preko 1300 ha ratarske i vinogradarske površine, tvornici za preradu žitarica kapaciteta 6000 tona, te farmi za tov junadi kapaciteta 800 komada.

  Vizija i misija

  Božjakovina d.d. je tvrtka koja će u segmentu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda biti među vodećim proizvođačima, te će zauzeti mjesto regionalnog lidera na tržištu zobenih pahuljica i crne ribizle.

  Politika kvalitete

  Poslovni uspjeh naše tvrtke zasniva se na postizanju punog zadovoljstva naših kupaca i potrošača, prepoznavanjem njihovih sadašnjih i budućih potreba, kao i pravovremenom isporukom kvalitetnih i zdravstveno ispravnih proizvoda odnosno kvalitetnih usluga.
  Donji izbornik

  Donji izbornik (2)

  Ponedjeljak, 17 Siječanj 2011 09:19

  Uvjeti korištenja

  Napisao

  DOBRO DOŠLI NA WEB STRANICE BOŽJAKOVINA D.D.

  Kreirali smo naše stranice da budu korisne, informativne i zabavne. Nadamo se da smo uspjeli, te da ćete nam pomoći da budu još bolje. Sve što tražimo od Vas je da se pridržavate odredbi UVJETA KORIŠTENJA koji slijede. Pročitajte ih pažljivo jer korištenjem naših stranica automatski se slažete s njima.

  HVALA NA POSJETU!

  I. UVJETI KORIŠTENJA
  1. Dopušteno korištenje
  Preuzimanje, pregled objavljenih materijala i ispis obrazaca na ovim stranicama moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjuje se javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji i izradi kopija, otpremanju, te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili dijela stranica bez izričitoga pismenog dopuštenja Božjakovina d.d. i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko je izdano dopuštenje nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo ili na trgovački znak.

  2. Korištenje u trgovačke svrhe
  Zabranjeno je koristiti stranice Božjakovina d.d. za trgovinu, prodaju, te u druge trgovačke svrhe osim za kupnju proizvoda Božjakovina d.d. Reklama trećih pravnih i fizičkih osoba može se objaviti samo uz pismeno dopuštenje ili temeljem pisanog ugovora ili sporazuma. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sadržaja koji se protive javnom moralu, pozitivnim propisima RH kao i sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetni materijal koji bi onemogućio redovito korištenje ovih stranica. Korisnici preuzimaju svaku odgovornost za štetu koja je posljedica njihovih postupaka koji nisu u skladu s prethodno navedenim zabranama. Božjakovina d.d. zadržava pravo da sadržaje objavljene na svojim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše .

  3. Dostavljanje sadržaja i materijala
  Dostavljanjem sadržaja i materijala (prijedlozi, ideje, crteži, fotografije, tekstovi) na adresu Božjakovina d.d izdajete ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio Božjakovina d.d neopoziva, stalna, ekskluzivna prava za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju primljenih materijala u bilo kojem obliku i kroz sve postojeće medije i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

  II. AUTORSKA PRAVA
  1.Opseg autorskog prava
  Sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada Božjakovina d.d. ili je ustupljen  Božjakovina d.d., a u vlasništvu je trećih osoba. Božjakovina d.d. vlasnik je autorskog prava koje se odnosi na uređivanje, izbor i usklađivanje sadržaja ovih stranica. Internet stranice Božjakovina d.d. sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu Božjakovina d.d. ili u vlasništvu trećih osoba. Niti jedan sadržaj internet stranica ne može se upotrebljavati bez ograničenja.

  2. Slike i video
  Sve fotografije, slike, video zapisi, tekstovi, podaci o osobama i ostali podaci koji se pojavljuju na internet stranicama pripadaju Božjakovina d.d. Dopuštenje za korištenje može se dati trećim osobama radi korištenje isključivo za promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanje u dnevnim i tjednim novinama, časopisima i elektronskim medijima. Osim na predviđeni način upotreba sadržaja i materijala internet stranica Božjakovina d.d. nije dopuštena.
  Utvrđeno dopuštenje i način korištenje internet stranica Božjakovina d.d. ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati trećim osobama tako da će svaki pokušaj prijenosa, podugovaranja ili dodjele smatrati ništavnim.
  Korištenjem sadržaja i materijala sa internet stranica Božjakovina d.d. medijski korisnici obvezuju se pridržavati utvrđenih ograničenja, zahtjeva i uvjeta korištenja.

  III. JAMSTVA I USKRAĆIVANJE PRAVA
  Božjakovina d.d. će na svojim stranicama nastojati objavljivati točne i ažurne podatke međutim ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih te se neće uvažiti prigovori na podatke koji su objavljeni. Osim za jamstva za proizvode koje je Božjakovina d.d. izričito objavilo Božjakovina d.d. otklanja svaku odgovornost za eventualne posljedice koje bi proizašle zbog drugačijeg tumačenja sadržaja i materijala na internet stranicama. Božjakovina d.d. ne jamči da web stranice neće imati pogreške i viruse. Korisnik web stranice koristi na vlastitu odgovornost.
  Božjakovina d.d. ne odgovara za bilo koju vrstu štete koja je prouzročena korištenjem ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web stranica ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
  Medijski subjekti i drugi korisnici internet stranica Božjakovina d.d. korištenjem sadržaja i materijala na ovim internet stranicama pristaju na naknadu svih oblika štete koju pretrpi Božjakovina d.d., a nastane nesavjesnim korištenjem istih.
  Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično na stranicama Božjakovina d.d. ne znači da isti Božjakovina d.d. ili bilo koji zaposlenik Božjakovina d.d. reklamira, preporučuje ili favorizira.


  Ova stranica je optimizirana za gledanje sa rezolucijom od 1024x768 ili većom u Microsoft Internet Explorer 7.0+, Opera 9.5+, Firefox 3.0+, Google Chrome ili Safari 3.0+, sa vezom na minimum brzine 56Kbps. Također je preporučeno da omogućite JavaScript i Pop-up u postavkama Vašeg preglednika, te da imate ažuriranu verziju Flash-a za prikaz nekih od sadržaja na stranicama.

  Ponedjeljak, 17 Siječanj 2011 09:18

  Impressum

  Napisao

  Božjakovina d.d.
  Božjakovečka 6, Božjakovina
  10370 Dugo Selo

  Kutjevo d.d.
  Odjel informatike
  Web administrator
  Miroslav Grgić

  Kontakt

  © 2018 - 2022 Božjakovina d.d.